2020 05 23

Kun. Vytautas Sadauskas, SJ

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Jn 16, 23b–28 „Tėvas jus myli, nes jūs mane pamilote ir įtikėjote“

Kun. Vytautas Sadauskas SJ. Asmeninio archyvo nuotrauka

Jėzus kalbėjo savo mokiniams: 
    „Iš tiesų. Iš tiesų sakau jums: ko tik prašysite Tėvą, duos tai jums dėl manęs. Iki šiol jūs nieko neprašėte mano vardu. Prašykite ir gausite, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. 
    Aš jums vis kalbėjau palyginimais, bet ateis valanda, kada be palyginimų imsiu kalbėti ir atvirai apie Tėvą jums skelbsiu. Tą dieną jūs prašysite mano vardu, ir aš net nesakau, kad aš prašysiu Tėvą už jus, – juk patsai Tėvas jus myli, nes jūs mane pamilote ir įtikėjote, jog aš esu iš Dievo atėjęs. 
    Išėjau iš Tėvo ir atėjau į pasaulį. Vėl palieku pasaulį ir grįžtu pas Tėvą“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt


Komentaro autorius – kun. Vytautas Sadauskas SJ

Jėzaus prisikėlimas viską keičia. Tą dieną, kai mokiniai pamatys prisikėlusį Jėzų, jie ne tik bus pripildyti dieviškosios bendrystės džiaugsmo, bet daugiau neabejos juo. Mokiniai nieko nebeklausinės, nes veikiant „Tiesos Dvasiai“ jie pažins Jėzų ir suvoks jo kryžiaus prasmę.

Per Šventąją Dvasią prisikėlęs Jėzus patrauks mokinius į bendrystę su Tėvu, ir šitų naujų santykių ženklas bus jų malda Tėvui Jėzaus vardu. Jėzus ragina savo mokinius taip melstis, ir tai yra trečias kartas, kai jis pažada, kad į tokią maldą bus atsakyta.

Ar teko melstis be žodžių, nieko neprašant, neklausinėjant, tik būnant Dievo akivaizdoje, kaip mokiniai susitikę su prisikėlusiuoju? Dažniausiai taip atsitinka ne iš karto, o po ilgų pokalbių ir abejonių, kaip mokiniams Evangelijoje.

Bendravimas – tai pažinimo būdas. Bendraudami ne tik kalbame, bet ir klausomės. Klausomės nė tik žodžių, bet ir kūno kalbos bei jausmų. Nėra tikro dialogo, jeigu negebame išklausyti, išgirsti, ką kitas nori mums pasakyti. Be abejo, kalbėti yra daug lengviau nei klausyti. Tačiau akivaizdu, kad monologas nesuartina žmonių. Verta pagalvoti, kokią vietą mano gyvenime užima klausymasis. Pirmiausia, ar klausausi giliausių savo širdies troškimų? Ar moku išgirsti ir išklausyti kitus žmones – savo šeimos narius, bendradarbius?

Ar bandau išgirsti man kalbantį Dievą? Ar kada nors pavyko melstis be žodžių, nieko neklausinėjant, o tiesiog būnant su Dievu, kaip mokiniams po Kristaus prisikėlimo?