2020 05 25

Kun. Vladimiras Solovej

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Jn 16, 29–33 „Jūs būkite drąsūs: aš nugalėjau pasaulį!“

Kun. Vladimiras Solovej. Bernardinai.lt nuotrauka

    Mokiniai Jėzui tarė: „Štai dabar tu aiškiai kalbi ir nebesakai jokių palyginimų. Mes dabar matome, kad tu viską žinai ir
nereikia tave klausinėti. Todėl mes ir tikime, kad tu esi išėjęs iš Dievo“.
    Jėzus jiems atsakė: „Pagaliau tikite? Štai ateina valanda, – ir netgi yra atėjusi, – kai jūs išsisklaidysite kas sau ir paliksite mane vieną. Tačiau aš ne vienas, nes su manimi yra Tėvas.
    Aš jums tai kalbėjau, kad manyje atrastumėte ramybę. Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs: aš nugalėjau
pasaulį!“

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt


Komentaro autorius – kun. Vladimiras Solovej

Mokiniai yra tikri, kad pagaliau suprato viską. Jie mano, kad jau turi tą gyvenimą, kurį Jėzus jiems siūlo atverdamas savo širdį ir apreikšdamas bendrystės su Tėvu grožį. Viešpats dar kartą jų pasigaili. Jis jų nesmerkia už jų aroganciją, bet kartu ir neleidžia jiems pasilikti klaidingai įsitikinusiems. Jėzus pastato juos jų silpnumo ir jų gyvenimo trapumo akivaizdoje. Vos pajutę pavojų savo gyvybei, jie nesileidžia įtraukiami į savo Mokytojo kančios slėpinį. Ir tai irgi yra Jo gailestingumo ženklas.

Tik būdami sugrąžinti į savo trapumo tikrovę ir ją pripažinę, mokiniai galės priimti Mokytojo jiems siūlomą pagalbą. Tikroji ramybė nėra būti apsaugotam nuo bet kokių problemų, bet būti tikram, kad Viešpats yra visuomet pasiruošęs tave gelbėti iš bet kokio, net ir labiausiai apgailėtino vargo. Tikrai galime pasitikėti Jo galia, kuria Jis galutinai nugalėjo pagrindinį vergovėje mus laikiusį priešą – mirtį. Mirtis nėra paskutinis žodis. Tiesa, ji yra mūsų kančia, tačiau tik ją pereidami įžengiame į Prisikėlimą naujam gyvenimui.