2020 11 19

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Šv. Agnė – jauniausia šv. Klaros Asyžietės sesuo

Šv. Agnės Asyžietės atvykimas į konventą, António de Oliveira Bernardes, 1697 m.

Praėjus tik šešiolikai dienų, kai Klara Asyžietė su šv. Pranciškaus palaiminimu pradėjo pašvęstąjį gyvenimą, jos pavyzdžiu pasekė ir jaunesnioji sesuo Agnė. Jų tėvas, labai įsiutęs, su keletu giminaičių nuskubėjo į konventą. Jis jėga už plaukų tempė ją namo, bet staiga ji tapo nebepajudinama. Keli vyrai jėga nesugebėjo jos nutempti ir galiausiai paliko vienuolyne.

Šv. Pranciškus greitai atpažino ypatingas dorybes Agnės sieloje. Kai 1221 m. Florencijoje buvo įkurtas naujas Neturtėlių seserų vienuolynas, jis išsiuntė Agnę būti vyresniąja, nepaisydamas jos jauno amžiaus. Vėliau Pranciškus ją siuntė ir į kitus šiaurės Italijos miestus kurti naujų seserijų. Visur ji uždegė seseris savo švento gyvenimo pavyzdžiu.

Agnė buvo apdovanota antgamtinėmis malonėmis – maldos įkarštyje dažnai pakildavo į orą, o kartą jai pasirodė Jėzus kūdikio pavidalu.

Agnė mirė 1253 metais, praėjus tik trims mėnesiams po sesers šv. Klaros mirties. Prie Agnės kapo Asyžiuje tikintieji patyrė daug stebuklų. Ją kanonizavo popiežius Benediktas XIV.