2021 02 23

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Smirnos vyskupas šv. Polikarpas – apaštališkasis tėvas

Vasario 23 d. katalikai, evangelikai, anglikonai ir ortodoksai mini šv. Polikarpą.

Šis vardas graikiškai reiškia „duodantis daug vaisių“. Šventasis gimė apie 69 m. , mirė – apie 156 m. Smirnoje, dabartiniame Izmire Turkijoje.

Polikarpas buvo šv. Jono Evangelisto mokinys, pastarojo paskirtas Smirnos vyskupu pirmojoje II a. pusėje.

155 m. Polikarpas buvo nuvykęs pas Romos popiežių Anicetą ginti Mažojoje Azijoje pripažintos Velykų datos, kuri buvo kitokia nei Romoje, tačiau jiems susitarti nepavyko.

Šventojo amžininkams jis buvo „uola sumaištyje“, tvirto tikėjimo vyras tuometiniais neramiais laikais. Todėl Polikarpas priskiriamas prie apaštališkųjų tėvų, Bažnyčios istorijos šulų. Jo didžiausias troškimas buvo suvienyti savo jaunąją parapiją ir išlaikyti joje tvirtą tikėjimą, šventajam tai pavyko pasiekti savo kankinystės kaina.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Marko Aurelijaus persekiojimų metu Polikarpas buvo suimtas – jis nepasinaudojo galimybe pabėgti, kadangi norėjo vykdyti Dievo valią – ir teisiamas. Prokonsulas neatidavė šventojo sudraskyti žvėrims, tačiau liepė Polikarpą sudeginti. Legenda pasakoja, kad liepsnos jo negalėjo įveikti, todėl galiausiai šventasis buvo nudurtas ietimi.

Iš šv. Polikarpo raštų išlikęs vienas laiškas pilypiečiams, kuris Mažojoje Azijoje buvo labai vertinamas ir skaitomas bažnyčiose. Oficialus jo kankinystės akto egzempliorius „Šv. Polikarpo kankinystė“ yra turbūt seniausias tokio pobūdžio dokumentas, pasiekęs mūsų dienas.

Parengta pagal „Šventųjų gyvenimai“