Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2023 05 24

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

2023 m. „Laudato Si‘“ savaitės tema – „Viltis Žemei. Viltis žmonijai“

„Laudato Si‘“ savaitės plakatas

Romoje prie šventojo Petro 2015-ųjų, trečiųjų pontifikato metų, gegužės 24-ąją, Sekminių iškilmės dieną, Bažnyčiai buvo įteiktas popiežiaus Pranciškaus laiškas.

Laiške jis išreiškė rūpestį dėl mūsų bendrųjų namų – Žemės. Šv. Pranciškaus Asyžiečio „Saulės giesmės“ žodžiais pavadintoje enciklikoje popiežius stengėsi atkreipti katalikų ir visų geros valios žmonių dėmesį į globalią ekologinę-socialinę krizę, kurios akivaizdoje gyvename.

Žemė yra Dievo dovana, pilna grožio ir nuostabos, kurios vaisiai priklauso visiems, todėl Popiežius primygtinai kviečia „atnaujinti dialogą apie planetos ateities kūrimą. Reikia visus suburiančio pokalbio, kad visiems parūptų bei visus sujudintų dabartinis ekologinis iššūkis ir jo žmogiškosios šaknys“ (14-a enciklikos pastraipa).

Enciklikos įkvėpti daugybė katalikų ir katalikiškų organizacijų visame pasaulyje susibūrė į „Laudato Si’“ judėjimą (angl. Laudato Si‘ Movement). Daugiau nei 8000 pavienių asmenų ir 900 organizacijų vienijantis tarptautinis judėjimas skatina tikinčiuosius uoliau rūpintis planeta, gyventi tvariau, sutelkti Bažnyčios bendruomenę siekti ekologinio–socialinio teisingumo, stabdyti biologinės įvairovės nykimą. Įvairiose šalyse (taip pat ir Lietuvoje) veikiančiuose „Laudato Si‘“ būreliuose (angl. Laudato Si‘ Circle) svarbus asmeninio ekologinio atsivertimo siekis, jo refleksija, taip pat bendruomeninis veikimas bei malda su kūrinija ir už kūriniją.

2016 m. minint enciklikos pirmąsias metines, „Laudato Si‘“ judėjimas kartu su Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija paskelbė „Laudato Si’“ savaitę. Nuo tada kasmetinė šventė tapo proga visiems katalikams dar kartą apmąstyti enciklikos mintis, įvertinti, kaip sekasi siekti ekologinio atsivertimo ir iš naujo įsipareigoti melstis, veikti mūsų bendrų namų labui. Šiemet „Laudato Si’“ savaitės, vykstančios gegužės 21–28 dienomis, ir visų metų tema – „Viltis Žemei. Viltis žmonijai“.

Vilniuje naujai įkurtas „Laudato Si‘“ klubas, vienijantis studentus ir alumnus, trokštančius kartu melstis ir veikti dėl kūrinijos išsaugojimo, minėdamas 8-ąsias enciklikos metines, kviečia į renginį antropocentrizmo tema. Gegužės 30 d. 18.30 val. Aušros Vartų g. 12 kiemelyje su broliu dominikonu kun. Jokūbu Marija Goštautu OP bus aptariama, koks yra krikščioniškas požiūris į žmogaus vaidmenį Žemėje, santykį su kitomis būtybėmis. Renginys skirtas tiek krikščioniui, tiek kiekvienam norinčiajam suprasti krikščionišką poziciją.

Laudato Si’“ klubo informacija

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite