Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2020 09 11

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

6 min.

„Banchetto musicale ‘20“: žvilgsnis į Lietuvos istorinį paveldą

Banchetto musicale

Trisdešimtą kartą rengiamas senosios muzikos festivalis „Banchetto musicale“, be programų pagrindine šių metų – gyvenimo ir mirties – tema, išryškins ir istorinį mūsų šalies paveldą. Tam skirti du koncertai: „Stella, quam viderant magi“, kuriame skambės Giovanni Battistos Mosto madrigalai ir motetai, atliekami solistų ir ansamblio „Morgaine“, bei Alinos Rotaru parengtas Lenkijos ir Lietuvos muzikos klavesino rečitalis „Chiara e lucente stella“.

Rugsėjo 8–27 d. Vilniuje – Valdovų rūmuose, Šv. Kryžiaus namuose, Švč. Mergelės Marijos Ramintojos, Bernardinų, Šv. Dvasios bažnyčiose ir internetu – rengiamo festivalio programoje – trylika koncertų, edukacinių renginių, sukakčių minėjimų ir net naujienos – tarptautinis klavesinininkų konkursas, grigališkojo choralo giedojimo kursai.

Visi festivalio koncertai nemokami, bet būtina išankstinė registracija. Renginyje privaloma dėvėti kaukes (arba veido skydelius), laikytis mažiausiai 1 m atstumo nuo kitų lankytojų.

Suskambės po 400 metų

Rugsėjo 13 d. 18 val. Valdovų rūmuose ansamblis „Morgaine“ (Lietuva / Vokietija) – Mirjam-Luise Münzel – išilginės fleitos, Alina Rotaru – vargonai, klavesinas, Darius Stabinskas – violončelė, Fernando Olivas – teorba su dainininkais – Nora Petročenko (mecosopranas), Mikusu Abaroniniu, Danieliu Pelneniu (tenorai, Latvija), Povilu Vanžodžiu (tenoras), Nerijumi Masevičiumi (bosas) atliks programą „Stella, quam viderant Magi“. Tai – G. B. Mosto (1550–1596 m.) motetai ir madrigalai, skirti Lietuvos ir Transilvanijos didikams.

Ansamblis „Morgaine“
Ansamblis „Morgaine“ atliks programą „Stella, quam viderant Magi“ – G. B. Mosto motetus ir madrigalus, skirtus Lietuvos ir Transilvanijos didikams. Festivalio rengėjų archyvo nuotrauka

G. B. Mosto buvo žymus ir produktyvus kompozitorius, universalus instrumentininkas ir mokytojas, pagal savo profesiją daug keliavęs po pasaulį. Jo darbo vietų geografija apėmė dvarus ir bažnyčias Miunchene, Venecijoje, Padujoje, Krokuvoje ir kitur. Deja, alinantis gyvenimo būdamas jam kainavo gyvybę: būdamas 46 metų jis mirė pakeliui namo į Alba Juliją Transilvanijoje, keliaudamas per Lenkiją ir Lietuvą.

Tarp G. B. Mosto muzikinio paveldo ypač vertingi motetai ir madrigalai, išlikę su jo ranka įrašytomis dedikacijomis. Antroji madrigalų knyga (išleista 1584 m. Venecijoje) skirta Mikalojui Kristupai Radvilai Našlaitėliui (1549–1616 m.).

Po kelerių metų (1590 m.) G. B. Mosto motetų rinkinys „Motecta liber primus“ buvo išleistas Venecijoje ir dedikuotas Transilvanijos kunigaikščiui Žigmondui Batorui, pas kurį muzikas pradėjo dirbti Alba Julijoje (dabartinė Rumunijos teritorija).

XVI–XVII amžiuose kompozitoriai dažnai dedikuodavo kūrinius ar ištisas knygas savo mecenatams, didikams, kunigaikščiams ir karaliams. Vienas tokių buvo ir italas G. B. Mosto.

Savo antrąją madrigalų knygą kompozitorius skyrė Lietuvos didžiajam maršalkai Mikalojui Kristupai Radvilai Našlaitėliui, vėliau tapusiam Trakų ir Vilniaus vaivada, dalyvavusiam Stepono Batoro žygyje į Maskvą.

Tas pats Radvila pagarsėjo ir kaip mecenatas, įkūrė Vilniaus akademijos spaustuvę, organizavo Abiejų Tautų Respublikos lauko kartografavimo ekspedicijas, kurių pagrindu sudarytas ir Amsterdame išleistas vienas tiksliausių to meto mūsų valstybės žemėlapių, Nesvyžiuje pastatė bažnyčią ir vienuolyną, įkūrė vieną svarbiausių kultūros centrų Lietuvoje – Kražių jėzuitų kolegiją.

Motetų knygą „Motecta liber primus“ G. B. Mosto skyrė Transilvanijos kunigaikščiui Žigmondui Batorui, Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stepono Batoro sūnėnui, 1588 m. nutraukusiam vasalinius santykius su Turkija, o 1595 m. Valakijoje sumušusiam Turkijos kariuomenę ir taip apsaugojusiam mūsų valstybę.

1599 m. jis atsisakė sosto ir perleido Transilvaniją Habsburgams. 1600 m. trumpam sostą atgavo, bet buvo išvytas Valakijos valdovo Mykolo Narsiojo.

Žigmondas Batoras, kaip ir Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis, buvo pamaldus katalikas, bet jam nepavyko užimti Abiejų Tautų Respublikos sosto – Seimas vietoje jo išrinko Zigmantą Vazą III.

Svarbu žinoti, kad kompozitorių, kaip visų menininkų, rašytojų, poetų atsidavimas reikšmingoms Renesanso ir baroko epochų politinėms asmenybėms visada reiškė abipusę naudą. Dedikacijos anais laikais reiškė ne tik kuklų dovanotojo atsidavimo ženklą, bet galėjo lemti ir pripažinimą, ir gavėjo įvertinimą.

Primins kultūros klestėjimo metą

XVI a. pabaiga–XVII a. pirmoji pusė Abiejų Tautų Respublikoje buvo kultūros klestėjimo metas – muzikinė scena buvo aktyvi tiek atlikimo, tiek švietimo prasme. 1579 m. įkurtas Vilniaus universitetas turėjo savo instrumentus, muzikos kūrinių biblioteką, taip pat vokalinę-instrumentinę kapelą.

Vyko gyvi kultūriniai mainai su kaimynais, muzikantai atvykdavo dirbti į Lenkiją ir Lietuvą. Dėl steigiamų naujų jėzuitų kolegijų plėtros sakralinė muzika skambėjo plačių sandraugos žemių bažnyčiose.

Abiejų Tautų Respublikos XVI–XVII a. klavyrinę muziką rugsėjo 18 d. 20 val. Valdovų rūmuose primins klavesinininkė Alina Rotaru (Lietuva / Vokietija) programoje „Chiara e lucente stella“.

A. Rotaru studijavo fortepijono ir choro dirigavimo specialybes gimtojo Bukarešto konservatorijoje, o 1999 m. persikrausčiusi į Vokietiją klavesino studijas tęsė Duisburge – su Siegbertu Rampe ir Wolfgangu Kostujaku, Brėmene – su Carstenu Lohffu ir Detlefu Bratschke, taip pat Amsterdame – su Bobu van Asperenu. Kaip solistė koncertavo daugelyje Europos valstybių, Japonijoje, Pietų Amerikoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Klavesinininkė A. Rotaru programoje „Chiara e lucente stella“ primins Abiejų Tautų Respublikos XVI–XVII a. klavyrinę muziką. Festivalio rengėjų archyvo nuotrauka

Alinos atlikti Jano Pieterszoono Sweelincko (1562–1621 m.), Johanno Jakobo Frobergerio (1616–1667 m.) ir anglų virginalistų muzikos įrašai sulaukė puikių įvertinimų iš muzikos kritikų, ją vadinančių ryškia jaunosios kartos klavesinininke.

Greta muzikinės karjeros A. Rotaru kuruoja muzikos festivalį Brėmene, dirba kaip muzikos vadybininkė. Kai kuriuos jos prodiusuotus projektus įrašė ir išleido „Sony Classical“, „Deutsche Harmonia Mundi“.

Šiuo metu Vilniuje gyvenanti atlikėja 2016 m. kartu su violininku Dariumi Stabinsku įkūrė senosios muzikos ansamblį „Morgaine“.

Pastaraisiais metais A. Rotaru kruopščiai analizavo tris Vilniaus bibliotekose saugomus klavyrinės muzikos šaltinius: Kražių rankraštį (apie 1618m.), Sapiegų albumą (apie 1626 m.) ir Braunsbergo (Olivos) vargonų tabulatūrą (apie 1619 m.).

Programa „Chiara e lucente stella“ siekiama pažvelgti į plačią muzikinę visatą, supančią jėzuitų baroką, ir nušviesti vertingą, bet kol kas per mažai pažįstamą repertuarą.

Koncertą bus galima stebėti internetu festivalio „Banchetto musicale“ „Facebook“ puslapyje.

Festivalio kalendorius

Rugsėjo 8 d., 19 val.
Valdovų rūmai, Katedros a. 4, Vilnius
Dux vitae mortuus regnat vivus
Gyvenimas ir mirtis liturginių metų giesmėse
Jerycho, vadovas Bartosz Izbicki (Lenkija)
Programoje dalyvauja GŠ Ansamblis (Lietuva)

Rugsėjo 10 d., 20 val.
Transliacija internetu iš Goricijos sinagogos Italijoje
Garsai iš Šailoko Venecijos
Muzika iš XVI a. Venecijos geto
Koncertas skiriamas Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metams
Lucidarium, vadovė Avery Gosfield (Italija)

Rugsėjo 13 d., 18 val.
Valdovų rūmai, Katedros a. 4, Vilnius
Stella, quam viderant Magi
G. B. Mosto motetai ir madrigalai, dedikuoti Lietuvos ir Transilvanijos didikams
Nora Petročenko – cantus, Mikus Abaroniņš – altus (Latvija), Povilas Vanžodis – quintus, Daniels Pelnēns – tenor (Latvija), Nerijus Masevičius – bassus
Ansamblis Morgaine (Lietuva / Vokietija)

Rugsėjo 17 d., 19 val.
Valdovų rūmai, Katedros a. 4, Vilnius
Jano Liubliniečio tabulatūra
XVI a. lenkų klavyrinė muzika
Koncertas skirtas Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės 500-osioms gimimo metinėms
Corina Marti – klavesinas (Šveicarija)

Rugsėjo 18 d., 19 val.
Valdovų rūmai, Katedros a. 4, Vilnius
I tarptautinio Žygimanto Liauksmino klavesinininkų konkurso laureatų koncertas (transliacija ekrane ir internetu)
Chiara e lucente stella
XVI–XVII a. Abiejų Tautų Respublikos klavyrinė muzika
Alina Rotaru – klavesinas (Vokietija / Lietuva)

Rugsėjo 19 d., 19 val.
Sognando la morte
Šokio operos (vaizdo įrašo transliacija internetu)
Anna Radziejewska – mecosopranas
Jacek Tyski – šokis
Royal Baroque Ensemble, vadovė Lilianna Stawarz (Lenkija)

Rugsėjo 20, 17 val.
Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia, Savičiaus g. 15, Vilnius
Šv. Jackus
Koncertas vaikams ir visai šeimai
GŠ Ansamblis, vadovė Gabija Adamonytė (Lietuva)
Stalo teatras (Lietuva)
Režisierė, dailininkė, aktorė Saulė Degutytė

Rugsėjo 20 d., 19 val.
„Banchetto musicale“ festivalio „Fringe Day“
Jaunųjų senosios muzikos atlikėjų koncertas internetu

Rugsėjo 23 d., 19 val.
Valdovų rūmai, Katedros a. 4, Vilnius
Gyvenimas ir mirtis
Kompozicijos violai nuo Tobiaso Hume’o iki Philippe’o Hersant’o
Nima Ben David – viola da gamba (Prancūzija)

Rugsėjo 24–27 d.
Šv. Kryžiaus namai, S. Daukanto a. 1, Vilnius
Grigališkojo choralo melodijų ir jų improvizacijų fauxbourdon technika kursai
Giedojimo kursų vadovas Jean-Étienne Langianni (Prancūzija)

Rugsėjo 25 d., 20 val.
Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčia, Maironio g. 10, Vilnius
Missa Dominica in Albis
Antrojo Velykų sekmadienio Mišios
Jean-Étienne Langianni – balsas (Prancūzija)
GŠ Ansamblis (Lietuva)

Rugsėjo 27 d., 18 val.
Valdovų rūmai, Katedros a. 4, Vilnius
To see, to hear, to kiss, to die…
Britų salų muzika
Ansamblis Floridante (Estija / Jungtinė Karalystė)

Rugsėjo 27 d., 20 val.
Šv. Dvasios bažnyčia, Dominikonų g. 8, Vilnius
Šv. Hiacinto Vakarinė
Giedojimo kursų baigiamasis koncertas
Jean-Étienne Langianni (Prancūzija) ir giedojimo kursų dalyviai

Visi festivalio koncertai nemokami, bet būtina išankstinė registracija.

Organizatoriai prašo Į koncertus nesivesti ikimokyklinio amžiaus vaikų. Juos su visa šeima kviečiame registruotis į koncertą vaikams ir visai šeimai, kuris vyks rugsėjo 20 d. 17 val. Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje, Savičiaus g. 15, Vilniuje.

Maloniai primename, kad pagal galiojančius Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimus renginyje privaloma dėvėti kaukes (arba veido skydelius), taip pat laikytis mažiausiai 1 m atstumo nuo kitų lankytojų.

Festivalį rengia viešoji koncertinė įstaiga „Banchetto musicale“ ir Všį „Vilniaus festivaliai“

Festivalį remia Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Vilniaus miesto savivaldybė

Daugiau informacijos:
www.bmfestival.lt
www.facebook.com/bmfestival.lt

Organizatorių informacija

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite