Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

Žiūrėjimo ir skaitymo laikas:

5 min.

Advento kalendorius. Ko ieškome?

„Kai per šį adventą einame Jono Krikštytojo parodytu keliu, Jėzaus Kristaus nešamu keliu, neapsiaukime batais ar sandalais. Tas kelias gali būti žvyru barstytas. Bet tik per skausmą, atgailą ir Viešpaties malonę mes įeisime į Dievo karalystę“, – sako Toronto Prisikėlimo vienuolyne tarnaujantis kun. Jonas Jurgis Šileika OFM. Brolis pranciškonas apmąsto Evangelijos pagal Luką ištrauką.

Liturginių metų pradžią žymintis advento laikotarpis yra tylus, pilnas susikaupimo ir būsimo stebuklo laukimo.

Lietuvos broliai pranciškonai kviečia kartu keliauti per adventą ir šv. Kalėdų laukimą įprasminti kasdieniu Evangelijos apmąstymu: „Norime jus lydėti šioje kelionėje ir su kiekvienu adventą skaičiuojančiu kalendoriaus lapeliu padėti pripildyti širdis Dievo žodžio.“

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite