Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2020 09 20

Daiva Šabasevičienė

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

8 min.

Aktorius V. Anužis: „Jeigu nėra smegenų mankštos, gresia silpnaprotystė. Bet mankštintis tai mes nemėgstame“

Rež. Motiejaus Ivanausko spektaklio „Dialogai“ repeticija. Aktorius Vytautas Anužis. Dmitrijaus Matvejevo nuotrauka

Lietuvos nacionalinis dramos teatras rengiasi premjerai – jaunas režisierius Motiejus Ivanauskas stato spektaklį „Dialogai“ pagal Platono ir kitų antikos autorių tekstus, premjera įvyks rugsėjo 25 d.

Pagrindinį vaidmenį šiame spektaklyje atliks aktorius VYTAUTAS ANUŽIS, jis sutiko pasidalinti mintimis apie aktoriaus profesiją ir naujausią savo darbą.

Pastaraisiais metais Jūsų vaidmenys išsiskiria didele mobilizacija, energijos ir žodžio derme, bet svarbu ir tai, kad juose labai daug teksto. Ne kiekvienam aktoriui duotas gebėjimas mintinai išmokti tiek žodžių – suprantama, kad tam reikia didžiulių pastangų. Paprastai didiesiems vaidmenims ruošiatės vasarą. Režisieriai labai džiaugiasi tokiu Jūsų pasirengimu, bet kaip Jums pačiam sekasi organizuoti savo individualų darbą?

Daug kas netiki, kad teksto mokymasis – tai naujos kalbos mokymasis. Bet, mano supratimu, nelabai išmintingas žmogus mokosi svetimos kalbos neįleisdamas į save tos kultūros, kurios dalimi toji kalba yra. Ar tai būtų Shakespeare‘as, ar Strindbergas, tu įsileidi šių autorių pasaulį ir mokaisi tos kalbos per viską: per kitą ideologiją, būdą, epochą, istoriją, kaip dabar mėgsta sakyti, – visumiškai, holistiškai. Iš tikrųjų tas kalbos mokymasis – visa apimantis procesas. Tai vaidmens kūrimas.

Šiame procese yra ir mechanikos, ir technikos – to, kas kyla iš profesinio muštro. Pas mus jau neliko daug žodžių, nes neliko ir jų pirminių sąvokų. Muštras neva yra blogai. Mano supratimu, muštras – nepaprastai veiksminga ugdymo ir saviugdos priemonė. Jeigu nėra smegenų muštro, jos aptingsta, ir čia nieko naujo aš nepasakau. Jeigu nėra smegenų mankštos, gresia silpnaprotystė. Bet mankštintis tai mes nemėgstame. O pasakyti, kad mankšta irgi yra tam tikras muštras, nedrįstame, nes žodis sukompromituotas.

Muštravoju save mokydamasis tekstą. Ir tampu laimingas, kai suprantu, kad tekstą jau išmokau – svarbus etapas jau įveiktas! Bet ko išmokęs džiaugiesi. O jeigu dar visa tai lydi tam tikras pažinimas – laiko, epochos, idėjų – tai ne paprasta laimė. Drauge tai yra lavinimosi būdas.

Visi didieji tekstai, apie kuriuos kalbu, išmuša iš laiko, kuriame gyvenu. Nesu laimingas gyvendamas šiuo laiku. Jis man neteikia džiaugsmo. Be abejonės, kiekvienas laikas turi ir tai, kas yra gera. Ir tai tampa universalu. Meilė, pasiaukojimas, atgaila, dėkingumas, – tai teikia džiaugsmo, už tai esi dėkingas Dievui, kad gali tai patirti ir pažinti.

Sokratas sakė: žmogaus negalima teisti vien už jo poelgius. Tai susiję su Gottholdo Ephraimo Lessingo Natano Išmintingojo tolerancija. Žmogaus negalima smerkti dėl to, kad iš jo kylantis blogis yra iš nežinojimo. Nes žmogaus dorybė yra vienintelė – žinojimas. Baisiausia, kai žmogus nenori turėti tų žinių ir lieka nemokša, o tai labai kliudo žmogaus savivokai.

Kai dialoge apie teisingumą Trasimachas klausia Sokrato: „Kokią tu bausmę pasiskirsi, jeigu aš pasakysiu geresnį teisingumo apibrėžimą?“ Sokratas vienareikšmiškai atsako: „Tokį, koks pritinka nemokšai. Mokytis!“

Ką tik su žmona Velta grįžome iš Rygos, kur buvo pristatyta knyga apie mūsų parengtą latvių aktorių kursą (2006–2010 m.). Dešimtmečio proga manęs paprašė pasakyti palinkėjimą jauniems žmonėms. Suprasdamas, kad iškilmingomis progomis žmogus dažnai pradeda nuobodžiai kalbėti, aš pasakiau du žodžius: „Mokykitės istorijos.“ Atrodytų, kad žmonija serga silpnaprotystės liga – atminties netekimu. Klaidos lipa ant tų pačių klaidų, žmonės vėl kenčia, darydami tas pačias klaidas.

Už visus savo didžiuosius tekstus esu dėkingas Dievui ir laikui, už tai, kad man duota ši kančia.

Mano vaidmenų tekstų yra daugiau kaip šimtas. Aišku, ne visi tokie didžiuliai, bet aš juos visus turiu. Aš jų niekam niekada neatiduosiu, nes, kurdamas vaidmenį, tiek daug visko esu prirašęs – tai pastabos ir įžvalgos apie man brangius, intymius atradimus. Galiu išsitraukti 1996 metų tekstą ir jį sakyti. Man reikia tik užmesti akį. Sakykim, reikėtų „Kelionės į Damaską“ – duokit vieną dieną, ir tekstas būtų atkurtas. Bet nuostabiausias dalykas, kad tai sugrąžina tave į vaidmenį ir anaiptol ne teksto mokėjimo lygmeniu.

Sakai sudėtingiausią ir ilgiausią Lyro monologą ir kartu galvoji, kiek „Maximoj“ kainuoja apelsinų kilogramas… Yra toks periodas, kai mokydamasis tekstą specialiai galvoju apie kitką – tai yra muštras, ir jokios metafizikos. Aukštoji vaidyba prasideda, kai gali kalbėtis su idėja. Gali, kai tekstas iš svetimos kalbos tampa gimtąja.

Spektaklio scena.
Rež. Motiejaus Ivanausko spektaklio „Dialogai“ repeticija. Aktorius Vytautas Anužis. Dmitrijaus Matvejevo nuotrauka
Rež. Motiejaus Ivanausko spektaklio „Dialogai“ repeticija. Aktorius Vytautas Anužis. Dmitrijaus Matvejevo nuotrauka

O kaip Jūs tuos tekstus išlaikote galvoje, ypač tuomet, kai jie gana retai vaidinami?

Jie lieka manyje. Nepriklausomai nuo mano valios. Gal dėl to jie aktyvūs, nes sąmonėje savo herojus mėgstu perkelti į kitą laiką ir keisti jų vertinimus bei santykius su pasauliu – atimu iš jų organiką.

Neapkenčiu organikos, nes ji yra aktoriaus laisvės žudikė, nes ji cenzūruoja aktorių ir neleidžia jam būti laisvam, kai kalbamasi su idėja. Yra vaidmens ir tiesos kriterijai, kurie daug vertesni už organikos pasiekimą. Organika yra vaidybos kurso trečio semestro reikalavimas. Jau tada studentas tikrai turi mokėti būti organiškas. Artistai, iš kurių mokausi ir kuriais gėriuosi – neorganiški, bet jie pasiekė tokias aukštumas, dėl kurių verta rinktis šią profesiją.

Manau, kad turi praeiti nevaisingas, dirbtinai tręšiamas, puoselėjamas laikas. Svarbu neprarasti senosios kalbos įgūdžių. Aš apskritai netikiu meno progresu ir nemanau, kad nauja – tai būtinai yra gera.

Jūsų personažas Sokratas sako Agatonui: „Tu su tiesa negali ginčytis, o su Sokratu – visai nesunku.“ Iš kokių paradoksų kuriate šį spektaklį?

„Aš žinau, kad nieko nežinau, bet kiti nežino ir šito“, – tai vienas žinomiausių Sokrato posakių. Arba: „Geriau didvyriškai numirti, nei gyventi gėdoje.“ Jų labai daug. Sokrato motina buvo pribuvėja. Sokratas apie ją sakė: ji kūnus priiminėja – gimdo, o aš gimdau mintis. Žinoma, kad Sokratas nieko nepaliko rašytinio, o apie jį daug paliko jo mokiniai Platonas ir Ksenofontas. Ir tuose tekstuose – nemažai prieštaravimų. Ksenofontas buvo ir karvedys, jis liudijo, kad Sokratas pateisino blogio darymą kaip gynybą, o Platonas „Dialoguose“ kitokį jį vaizdavo: daryti bloga – nesvarbu, kam – neišmintinga.

Sokratas buvo puikus karys. Pradžioje buvo skulptorius, kaip ir jo tėvas. Šeima buvo gana turtinga. Apie tai liudija jo pirmas žygis į Spartos karą. Sokratas turėjo labai turtingą ekipiruotę. Tai, kad jisai kovėsi, ne legenda, o tikras faktas: su kuoka jis išvaikė visą Spartos falangą. Kokia didelė jo vidinė galia! Toks filosofas, mokytojas, pedagogas, išminčius ir kartu – karys. Jis – ne kažkoks užsisėdėjęs ir filosofuojantis žmogus. Išlikę liudijimai apie Sokrato biografiją – karys, asketas, žmogus, apšmeižtas ir išjuoktas Aristofano „Paukščiuose“ ir „Varlėse“.

O Aristofaną rėmė Anitas – didžiausias Sokrato priešas. Paskutinėje teismo kalboje Sokratas prisipažįsta, kad jam nebuvo neskaudu – jis pamini šį faktą. Sokratą priskyrė prie sofistų, nors jis nebuvo joks sofistas. Sofistai už mokymą ėmė pinigus, Sokratas pinigų neėmė. Bet čia taip pat paradoksas: patys mokiniai šmeiždavo Sokratą, sakydami: „Tu juk turi pinigų.“ Sokratas prie žinių aukaviečių patarnavo, ir kiek už tai gaudavo, tiek jam ir užtekdavo. Jis buvo ir herojus, ir kankinys.

Buvo tokia dviejų bausmių sistema. Papuolęs į vieną kategoriją, tu gali už savo nusikaltimą pasiūlyti bausmę ir išpirką. Bausmę gali pasiūlyti ir kaltinamasis, ir kaltintojas. Kaltinamasis visuomet stengdavosi pasiūlyti kuo didesnę bausmę, kad pranoktų kaltintoją. Nes jeigu kaltintojo pasiūlyta bausmė bus didesnė, tuomet teismas ją gali ir įvykdyti. Sokratas atsisakė šio pasirinkimo, ir kaip laisvam žmogui jam buvo leista išgerti nuodų trisdešimt dienų po nuosprendžio paskelbimo.

Iš pradžių už nežmoniškai didelius pinigus draugai siūlė išpirką, vėliau siūlė bėgti. Sokratas atsisakė bėgti klausdamas: „Ar jūs žinote vietą už Atėnų, kur nėra mirties?“ Apie pačią mirtį teisėjams jis labai išmintingai pasakė: „Bet ir jūs, teisėjai, žiūrėkite į mirtį su gera viltimi, jei tik sutinkate su ta tiesa, kad gero žmogaus neištiks jokia nelaimė nei gyvo, nei mirusio ir kad dievai neliks abejingi jo likimui.“

Spektaklio scena.
Rež. Motiejaus Ivanausko (priekyje) spektaklio „Dialogai“ repeticija. Dmitrijaus Matvejevo nuotrauka
Bendra nuotrauka.
Rež. Motiejaus Ivanausko spektaklio „Dialogai“ kūrybinė komanda. Iš kairės: režisierius M. Ivamauskas, aktoriai Vytautas Anužis, Elzė Gudavičiūtė, Šarūnas Zenkevičius. Dmitrijaus Matvejevo nuotrauka

Kuo ypatingas Platonas, lyginant su anksčiau analizuotais, vaidintais autoriais?

„Dialoguose“ Platonas save pavadina dramaturgu. Lyginant su sudėtingiausiais tekstais, tenka pripažinti, kad ir Platono tekstai labai sunkūs. Dialoge vienas kitą seka žodžiai: „Reikalingas, naudingas, tinkamas, teisingas.“ Tik sukeisi juos vietomis, ir viskas žlunga, nelieka kito išėjimo, to, kuriuo tu gali logiškai įrodyti tiesą, apie kurią kalba Sokratas. Aišku, „Dialoguose“ įprastinės dramaturgijos nėra, mes patys ieškome atraminių taškų. Platonas siūlo klausimų–atsakymų formą.

Didžiausia dovana – kai gali susidurti su tokio grožio tekstu. Toks tekstas tave labai smarkiai paveikia, ir daugiau tu nieko nenori. Tai yra kaip tam tikra religija ar malda. Kai tuo užsikrėti, negali priimti kitko.

Menininką domina aistrų logika, ką išgyvenate repetuodamas šią medžiagą?

Sokrato proto dinamikoje nuolat išryškėja kareivis. Yra ir „aistros, vardan tiesos“, kai jis pratrūksta. Man nepaprastai gražu, kai jis kalba apie retoriką: „Sakai esąs retorikos žinovas ir kitą galėtum padaryti retoriumi. Na, pasakyk, kas šito meno esmė? <…> Ar tos kalbos, kurios nurodo ligoniams, kaip gyvendami jie būtų sveiki.“ Jam atsako – „ne“. „Tai reiškia, kad retorika – tai ne visos kalbos. Ji tik daro žmones gebančius kalbėti?“ Labai įdomus Sokrato, Gorgijo ir Polo dialogas. Vystosi, ir kaip aistringai!

Patristikos atstovai Sokratą lygino su Kristumi. Jis mokė tikėti ne į tuos dievus, kuriuos garbino šalis, bet mokė tikėti kitais. O tas kitas dievas – tai demonas globėjas. Kitaip tariant, angelas sargas, kuris visą laiką gyveno su juo.

Šiuolaikinis menas mažiau imituoja, ypač lyginant su nesena praeitimi, kartu jis vis labiau tolsta nuo klasikinio paveldo. Gal tai apskritai susiję su kūrybos prigimtimi?

Manau, kad turi praeiti nevaisingas, dirbtinai tręšiamas, puoselėjamas laikas. Svarbu neprarasti senosios kalbos įgūdžių. Aš apskritai netikiu meno progresu ir nemanau, kad nauja – tai būtinai yra gera.

Repetuojate su debiutuojančiu režisieriumi Motiejumi Ivanausku. Kokia patirtis?

Motiejus turi švarią sielą ir dvasią. Amato išmokti galima, o švarios sielos – neišmokstama. Visi kiti dalykai, nuo kurių priklauso režisieriaus profesija, gali ugdytis, jeigu tik bus noro. Didieji režisieriai įvaldo profesiją, bet jų vertė ne tik ta. Visada svarbu, kad režisierius būtų išsilavinęs mąstytojas, kad būtų stipri asmenybė. Režisierius turi būti filosofas, suvokiantis save, pasaulį, būtį, – čia yra vertybė, o amatas lieka amatu.

Ir Platono joks režisierius taip lengvai nepasirinktų, – tik suvokiantis medžiagą gali bandyti ją perkelti į sceną.

Ar sunku būti Anužiu, kas kartą iš naujo atsiduodant maksimaliai? Ar užtenka aplinkos, iš kurios galėtumėte taip pat semtis, pasipildyti?

Vakar nudžiugau internetu gavęs pasiūlymą įsigyti Simono Sebago Montefiores knygą „Jeruzalė. Miesto biografija“. Nepaprasta knyga. Dabar jau nereikės dėl jos vaikščioti į biblioteką. Tokią knygą skaitant gali visiškai neblogai gyventi. Aišku, ir gerą žuvį pagavęs gali neblogai praturtėti.

Rež. Motiejaus Ivanausko spektaklio „Dialogai“ repeticija. Aktorius Vytautas Anužis. Dmitrijaus Matvejevo nuotrauka
Rež. Motiejaus Ivanausko spektaklio „Dialogai“ repeticija. Aktorius Vytautas Anužis. Dmitrijaus Matvejevo nuotrauka

Esate Juozo Miltinio mokinys. Ar tai tik faktinis dėmuo, ar turi įtakos kiekvieną kartą iš naujo repetuojant vaidmenis?

Jis man buvo ir išliko didžiausias teatro mokytojas. Svarbu ir tai, kad miltiniškas teatro supratimas į mane įkrito, kai man buvo šešiolika metų. Šviesaus atminimo mano tėvas sakydavo: „Vaiką reikia auklėti iki trejų metų, po to – viskas, tu jau viską pražiopsojai, kaltink pats save.“ Lygiai taip savo pačiame gležnume aš patekau pas Miltinį ir buvau smarkiai veikiamas, visa tai nedingo ir dabar.

Miltinis buvo žmogus, paskyręs savo gyvenimą teatro suvokimui – per žmonijos istoriją, per pasaulio istoriją, per užsienio kalbas, kurių jis mokėsi ir džiūgaudavo. Gaudavo graikų kalbos vadovėlį ir statydamas „Karalių Edipą“ šūkaliojo, kad dabar galintis pats graikiškai skaityti ir dėl to galintis kvestionuoti ir vertimą, ir viską… Tai buvo žmogus, kuris gyveno teatre. Jis troško pažinti žmogų ir tuo troškuliu užkrėsti kitus. Ar daug tokių galima sutikti šiandien?

Kaip jaučiatės besiblaškydamas po skirtingas erdves – ir repetuodamas, ir vaidindamas anksčiau sukurtus vaidmenis?

Tai labai veikia. Kai kurios erdvės tiesiog yra antiteatrinės, jose sunku vaidinti, repetuoti. Kartais dėl tokių netinkamų erdvių ir spektakliai žlunga. Kažkada taip nutiko spektakliui „Kelyje į Damaską“, kuris buvo perkeltas į Klaipėdos žvejų rūmus, į antiteatrinę patalpą. Gal dabar pastatas ir aptvarkytas, bet anuomet…

Ką stebite aplinkoje, kas pastaruoju metu Jus labiausiai jaudina?

Kažkada, kai mano tėvas, kurį be galo mylėjau, išėjo į gražesnį pasaulį, artimieji man pasakė: „Tai likai tu.“ Man tuomet šis „vaidmuo“ visiškai nepatiko. Prieš kelias dienas šį pasaulį paliko mano brangioji mokytoja Romualda Merkienė. Ir dabar aš dar labiau jaučiu, kad esu tas, kuris neturi į ką atsiremti. Tai buvo vokiečių kalbos mokytoja, germanistė, kuri mane mokė, mylėjo, auklėjo, savo pavyzdžiu rodė, koks gali būti mokytojas ir kiek daug gero gali duoti. Ačiū Dievui, suspėjau atsisveikinti. Šiuo metu man viską nustelbė ši netektis.

Spektaklio „Dialogai“ premjera įvyks rugsėjo 25 d. LNDT Studijoje (įėjimas iš Gedimino pr. 4), Vytautas Anužis taip pat ruošiasi ir kitai LNDT premjerai – spektakliui „Alisa“, kuris įvyks spalio 23, 24 d.

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite