Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2020 07 25

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Alvito kaimo parapija po 76 metų pertraukos vėl turi bažnyčią

Alvito (Vilkaviškio r.) gyventojų ilgus metus brandinta viltis ir noras turėti naujus maldos namus pagaliau išsipildė. Liepos 26-ąją, per Šv. Onos iškilmę, šiame kaime bus konsekruojama naujoji Šv. Onos bažnyčia. Iškilmė prasidės 12:00 val., o kiek vėliau, 16:00 val., vyks pirmasis naujųjų vargonų muzikos koncertas.

Savo bažnyčios Alvito parapija neturėjo 76 metus – per Antrąjį pasaulinį karą, 1944 m., senoji bažnyčia buvo susprogdinta. Sovietmečiu nebuvo leidžiama jos atstatyti, tad ilgus dešimtmečius parapija naudojosi jos poreikių neatitinkančia, per maža Gauronskių koplyčia-mauzoliejumi. Tikintieji nuolat keldavo klausimą dėl Alvito bažnyčios atstatymo, ir tam galutinai buvo pasiryžta prieš 15 metų. Parapijos pastoracinė taryba 2005 m. gruodžio 8 d. raštu kreipėsi į Vilkaviškio vyskupą Rimantą Norvilą dėl poreikio didesniems maldos namams.

Alvito naujoji Šv. Onos bažnyčia. Vilkaviskiovyskupija.lt nuotrauka

2006 m. rugsėjo 25 d. vysk. R. Norvila pasirašė dekretą, kuriuo įpareigojo vietos kleboną Vytautą Kajoką pradėti naujos bažnyčios statybą. 2008 m. visuomenei pristatytas pirmasis bažnyčios projektas, o 2009 m. liepos 26 d. vysk. Juozas Žemaitis pašventino naujos bažnyčios pamatus. Vėliau dėl lėšų trūkumo statybas teko pristabdyti, 2013 m. buvo koreguotas ir bažnyčios projektas. Tolesnius projektavimo darbus vykdė architektas Vilius Urbonas.

Nuo 2015 m. vėl pamažu buvo vykdomi statybos darbai, kurie gerokai paspartėjo, kai 2018 m. pagalbos ranką ištiesė verslininkas Arvydas Paukštys, prieš tai padėjęs atstatyti sudegusią Balbieriškio bažnyčią. Be to, A. Paukščio rūpesčiu Alvito bažnyčiai iš Vokietijos užsakyti ir pagaminti vargonai.

Alvito naujoji Šv. Onos bažnyčia. Vilkaviskiovyskupija.lt nuotrauka

Visu bažnyčios statymo laikotarpiu aukomis ir konkrečiu darbu kiek galėdami prisidėjo ir Alvito parapijos žmonės. Parapija taip pat dėkoja visiems, kurie parėmė bažnyčios statybas.

Alvito parapija įkurta 1617 m. spalio 17-ąją. Pirmąją medinę bažnyčią ten pastatė Paširvinčio seniūnė Ona Radvilienė.

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Klebono Adomo Dilevskio rūpesčiu 1804 m. pradėta statyti mūrinė bažnyčia. Ją 1824 m. konsekravo pavyskupis Augustinas Polikarpas Marcejevskis. Bažnyčia per Pirmąjį pasaulinį karą apgriauta, sunaikinta klebonija, ūkiniai pastatai. 1921–1924 m kunigas Petras Maslauskas bažnyčią atstatė, tačiau, kaip minėta, Antrojo pasaulinio karo metu ji buvo susprogdinta.

Vilkaviškio vyskupijos / bernardinai.lt informacija

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite