2021 11 25

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Anapilin iškeliavo partizanas Juozas Jakavonis-Tigras

Juozas Jakavonis-Tigras / BNS nuotrauka

Eidamas 97-uosius metus mirė partizanas Juozas Jakavonis-Tigras.

Merkio rinktinės partizano, politinio kalinio, Vyčio kryžiaus ordino kavalieriaus, Laisvės premijos laureato Juozo Jakavonio-Tigro laidotuvės įvyks penktadienį, lapkričio 26 d.

Atsisveikinti su Juozu Jakavoniu-Tigru galima šiandien nuo 12 iki 20 val. ir penktadienį nuo 9 iki 10 val. Vilniuje Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje (Šv. Jono g. 12).

Šv. Mišios bus laikomos šiandien 18 val. Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje.

Penktadienį 10 val. laidotuvių procesija iš Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios išvyks į Merkinę.

12 val. Merkinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje (Liepų g. 9) įvyks Šv. Mišios. Šv. Mišias aukos vyskupas Jonas Kauneckas. Po Šv. Mišių – atsisveikinimo kalbos.

13 val. – laidotuvės Kasčiūnų km. kapinėse (8 km. nuo Merkinės).

14.15 – kareiviška arbata prie partizanų bunkerio Juozo Jakavonio-Tigro sodyboje.

Amžinatilsį Juozo Jakavonio-Tigro pageidavimu prašome jį pagerbti ne gėlių gausa (užtektų poros žiedelių), bet aukomis jo atstatyto bunkerio – partizanų A apygardos vadavietės – rekonstrukcijai.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro informacija.

Juozas Jakavonis-Tigras. Vytauto Raškausko nuotrauka

Juozas Jakavonis gimė 1925 m. liepos 10 dieną Kasčiūnų kaime, Merkinės valsčiuje. Subrendęs Nepriklausomybės metais, jis iš arti matė Antrojo pasaulinio karo siaubą, kuris neaplenkė ir jo šeimos. Vos devyniolikos davė partizano priesaiką, aktyviai dalyvavo ginkluotame pasipriešinime.

Dvejus metus trukusi aktyvi Juozo Jakavonio-Tigro partizaninė kova baigėsi 1946 metų gruodžio 8 dieną, kai savo gimtajame kaime, kaimyno namuose, buvo enkavedistų suimtas su partizanų spauda. Taip prasidėjo kankinimai ir kruvini tardymai Merkinės milicijos rūsiuose, Varėnoje, vėliau – Vilniaus KGB rūsiuose.

Po vergiško darbo dešimtmečio Sibire 1959 m. partizanas su šeima grįžo į Lietuvą. Čia jo niekas išskėstomis rankomis nelaukė. Tačiau ištvėrė ir tai. Vėliau aktyviai dalyvavo Sąjūdžio veikloje, sulaukęs Nepriklausomybės, užsiėmė istorijos iš pirmų lūpų sklaida. Šalia namų buvo atkastas ir įrengtas bunkeris, buvusi Pietų Lietuvos partizanų vadavietė, kuri kasmet pritraukia gausų lankytojų būrį ne tik iš Lietuvos, bet ir užsienio. Namų šeimininkas buvo visada pasirengęs papasakoti jo šeimą ir visą lietuvių tautą ištikusių kančių istoriją ir paliudyti, kad niekas negali palaužti žmogaus, tikinčio savo idealais, dvasios.

1998 m. Juozas Jakavonis-Tigras apdovanotas Vyčio Kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu, 2018 m. – Laisvės premija, 2021 m. – partizanų vado A. Ramanausko-Vanago premija.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien