Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 11 30

Benediktas XVI

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Apaštalas šv. Andriejus: krikščionybės ir helenizmo susitikimas

Caravaggio, „Šv. Petro ir Andriejaus pašaukimas“ (1603–1606 m.). Wikipedia.org nuotrauka

Tai pirmasis evangelijose minimas Jėzaus mokinys: žvejys Andriejus, gimęs Galilėjos Betsaidoje, Simono Petro brolis. Evangelijos pagal Joną 1 skyrius mini jį kartu su draugu besiklausant Jono Krikštytojo, kuris, pamatęs jo pakrikštytą Jėzų, sušunka: „Štai Dievo Avinėlis!“

Šie žodžiai iškart paakino Andriejų ir jo bičiulį susipažinti su Jėzumi: šiedu prisiartina prie jo, kalbasi, o paskui Andriejus bėga pranešti broliui: „Radome Mesiją!“ Netrukus jau ir Simonas stovi prieš Jėzų, jis atidžiai pažvelgęs į šį pasakė: „Tu esi Simonas, Jono sūnus, bet vadinsies Kefas.“

Apokrifiniuose raštuose teigiama, kad Andriejus paskatino Joną parašyti Evangeliją. O koptų tradicijos tekstas pasakoja apie tokį Jėzaus palaiminimą Andriejui: „Tu būsi mano šviesos kolona mano karalystėje, Jeruzalėje, mano išrinktajame mieste.“

Simonas Petras ir Andriejus buvo kartu pašaukti tapti žmonių žvejais. Tačiau ta pati užduotis kiekvienam iš brolių įgijo skirtingą pavidalą. Nepaisant asmeninio trapumo, Simonas buvo pavadintas Petru, „uola“, ant kurios turėjo būti pastatyta Bažnyčia. Jo gyvenimo kelias nuvedė jį iš Jeruzalės į Antiochiją, o vėliau į Romą, kad šiame mieste galėtų įgyvendinti visuotinę atsakomybę.

Andriejus, Simono Petro brolis, iš Viešpaties gavo kitą užduotį, ją perša jau pats jo vardas: kadangi Andriejus mokėjo graikų kalbą, jis kartu su Pilypu tapo „susitikimo su graikais“, atėjusiais pas Jėzų (plg. Jn 12, 20 ir t. t.), „apaštalu“. Anot tradicijos, jis buvo misionierius ne tik Mažojoje Azijoje ir srityse į pietus nuo Juodosios jūros, bet ir Graikijoje, kur patyrė kankinystę.

Tad apaštalas Andriejus atstovauja ankstyvosios krikščionybės ir graikų kultūros susitikimui. Šis susitikimas Mažojoje Azijoje buvo galimas didžiųjų Kapadokijos tėvų, praturtinusių tiek Rytų, tiek Vakarų Bažnyčių liturgiją, teologiją ir dvasingumą, dėka. Turime būti kuo labiausiai dėkingi už paveldą, išaugusį iš vaisingo krikščioniškosios žinios susitikimo su helenistine kultūra. Jis ilgą laiką darė įtaką Rytų ir Vakarų Bažnyčioms. Graikų tėvai paliko mums vertingą lobyną.

Tradicija mums pasakoja, kad Andriejus pasekė savo Viešpaties ir Mokytojo pavyzdžiu ir savo dienas baigė Patrase, Graikijoje. Kaip ir Petras, jis patyrė kankinystę ant įžambiojo kryžiaus, kurį šiandien gerbiame kaip Andriejaus kryžių. Jo pavyzdys mums rodo, kad kiekvieno krikščionio ir visos Bažnyčios kelias į naują gyvenimą, amžinąjį gyvenimą veda per Kristaus sekimą ir kryžiaus patirtį.

Juanas Correa de Vivaras, „Šv. Andriejaus kankinystė“ (1540–1545 m.). Wikipedia.org nuotrauka

Parengta pagal Benedikto XVI kreipimąsi Šv. Jurgio katedroje Stambule 2006 m. lapkričio 30 d.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien