2020 11 05

Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Apie Dievo Karalystę čia pat – ir per pandemiją

Juozapa Živilė Mieliauskaitė, SF. Kosto Kajėno/Bernardinai.lt nuotrauka

Kartą mergina pasakojo pokalbį su mama, kuri yra skautų vadovė.

Mama: Aš rytoj išvažiuoju.

Mergina: Aha, aš irgi išvažiuoju.

Mama: Kur tu? Aš tai į Griškabūdį.

Mergina: Aš – į Dievo Karalystę.

Kartais, ypač sudėtingu metu, tikrai norisi tokio bilieto, tokios spintos, per kurią būtų galima patekti į Dievo Karalystę, į kitą tikrovę – ir ten pasilikti. Būti ten, kur saugu, aišku, kur nereikia spręsti, regis, neišsprendžiamų keblumų. Minėtos merginos atsakymas susijęs su tuo, jog važiavo į jaunimo bendruomenės savaitgalį, kuri turi „Dievo Karalystė čia pat“ pavadinimą. Jaunimas dalijasi, kad, būnant kartu, tikrai turi patirtį, jog įsikuria Dievo Karalystė, ji tampa labai arti, čia pat. Ji įsikuria labai paprastai, net mums nepastebimai, regis, be didelių pastangų – ir keičia mus, daro pokytį ne tik tą akimirką, bet ir visam gyvenimui.

Dabarties sunkumų, grėsmių akivaizdoje gali būti sunku išlikti tikėjime ir pasitikėti Dievu. Kartais baimė tampa per didelė ir įsismelkia į širdį. Kartais dėl to sunku melstis ir būti Dievo akivaizdoje, sunku pasitikėti Dievo Žodžiu, Jo pažadais, švelnia, besirūpinančia meile. Tada sunku sustoti ir Dievo klausytis, panirti į Jo meilę, viskas tampa inertiška – tai, ko bijome, ko saugomės, išdidėja ir tampa vieninteliu svarbiu dalyku, pasiglemžiančiu visą gyvenimo džiaugsmą, visus tikslus, lūkesčius, dabartį ir ateitį.

Neseniai katechezėse teko komentuoti Mišių įžangą, ir labai naujai suskambo Eucharistijai vadovaujančio kunigo pasisveikinimas su susirinkusia bendruomene Mišių pradžioje. Dar prieš Evangeliją, prieš, regis, viską, kas svarbiausia, kunigas paskelbia mums gerą žinią: „Viešpats su jumis.“ Kad žinotume, kad ir kokie atėjome į Dievo akivaizdą – „Viešpats su jumis“. Kurie nerimaujat dėl savo ir artimųjų sveikatos, sielojatės dėl pasaulio būklės, bijot ligų ir mirties – Viešpats su jumis. Kurie gąsdinatės dėl ekonominės situacijos, nesat užtikrinti dėl pragyvenimo šaltinio, jaudinatės dėl materialinės gerovės – Viešpats su jumis.

Kurie dėl pandemijos prarandate viltį gyventi normalų gyvenimą, sielvartaujate dėl žlugusių vilčių ir užsivėrusių galimybių – Viešpats su jumis. Kurie jaučiate įtampą dėl besikeičiančios politinės padėties, patiriate grėsmę vertybėms, pamatinį netikrumą – Viešpats su jumis. Kurie esate pavargę, išsigandę, prislėgti kasdienybės, abejojantys, nežinantys, kaip Dievu pasitikėti, ar ir atsitiktinai čia atėję – Viešpats su jumis. Jis kartu visose tose situacijose – net kai jaučiamės vieni, apleisti, neturintys atramos – Viešpats su mumis. Visuose mūsų gyvenimo šabakštynuose, neišsprendžiamose kebeknėse – Viešpats su mumis.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Siųsdamas mokinius skelbti Evangelijos, Jėzus sako, kad visiems sutiktiems skelbtų, jog Dievo Karalystė čia pat. Jei kur jų nepriims, nusipurtytų dulkes nuo kojų ir vis tiek paskelbtų – Dievo Karalystė čia pat (Lk 10, 9–11). Nes jos įsikūrimui nėra kliūtis ligos, grėsmės, baimės ir netikrumas. Nes ji įsikuria per mūsų mylėjimą, dalinimąsi meile su kitu, jautrumą, atidumą, buvimą tiesoje. Ir visur, kur einame, visiems, ką sutinkame, nešame tą žinią – Viešpats su jumis. Per paprastą buvimą, kasdienybę, jautrumą, pagalbą, taisyklių laikymąsi, kaukių uždengtas šypsenas, mylinčias akis skelbiame – Viešpats su jumis. Kai dirbate iš namų, patiriate trintį su artimaisiais dėl karantino apribojimų, negalite daryti įprastų ir norimų dalykų, negalite pakeisti ir suvaldyti situacijos – Viešpats su jumis.

Dievo Karalystė čia pat – net ir dabar, net labai sunkiu laiku, didelių grėsmių akivaizdoje. Dievas ištikimas, neatsitraukia nuo mūsų, neapleidžia, neišduoda, išlieka mums atrama ir paguoda. Ir galime išlaikyti viltį ir ryžtą gyventi maksimaliai kokybiškai – nes Viešpats su mumis.