2022 04 18

Vatican News

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Arkivysk. S. Ševčukas: moteris yra šio karo herojė

Charkivas, balandžio 2 d. AFP / „Vatican News“ nuotrauka

Pagrindinė didžiojo arkivyskupo Sviatoslavo Ševčuko kasdienės vaizdo žinios balandžio 16-ąją tema buvo devintasis Dievo įsakymas – negeisti artimo žmonos – ir okupantų smurtas prieš moteris.

Nepaisant to, kad jau 52-ąją karo dieną Ukrainos žemė, jos miestai drebėjo nuo bombų ir raketų, nepaisant žaizdų, Ukrainos dvasia kasdien stiprėja, pažymėjo Ukrainos graikų katalikų ganytojas. Šeštadienį jis svarstė apie tai, ką karo sąlygomis reiškia priesakas negeisti svetimos moters. Šis Dievo įsakymas, kaip ir kiti, saugo žmogaus, sukurto pagal jo paveikslą ir panašumą, Dievo kūrinijos vainiko, orumą.

„Šis įsakymas mums sako, kad žmogus niekada negali būti pažemintas iki daikto lygio, iki troškimo objekto“, – pažymėjo didysis arkivyskupas. Vyras ir moteris yra pašaukti tapti „vienas kūnas“, moteris nėra vyro nuosavybė, moteris ar, plačiau žiūrint, joks asmuo negali būti įrankis tikslui pasiekti, laiptelis siekiant politinio, ekonominio ar vartotojiško tikslo.

„Karo metu matome, kad priešas labiausiai mėgina tyčiotis iš moters“, – sakė arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas, primindamas ir perimtą pokalbį, kuriame rusų kario žmona skatina jį prievartauti ukrainietes, kad jam būtų geriau, ar žinias apie tai, jog kai kurios rusės visų pirma tikisi pinigų už savo žuvusius ar sužeistus vyrus.

„Ukrainietė moteris yra šio karo herojė. Ji su ginklais rankose atiduoda savo gyvybę už tėvynę kartu su mūsų herojais vyrais. Ji didvyriškai kovoja humanitarinės pagalbos fronte. Ši herojė saugo žmogaus gyvybę, saugo šeimos židinį ir paguodą. Ji taip pat yra mama gynėja, kuri sergsti savo vaikus, kai jie priversti palikti tėvynę kaip pabėgėliai, – kalbėjo apie įvairias situacijas ukrainiečių ganytojas. – Kaip mums šiandien svarbu saugoti žmogaus ir moterų orumą!“

„Šiandien meldžiamės, – tęsė jis: – Dieve, net ir karo pragaro viduryje padėk mums būti oriais žmonėmis, gerbti savo ir kitų orumą! Meldžiamės už ukrainietes moteris ir norime parodyti joms savo pagarbą, kad Dievo įstatymas ir toliau būtų Ukrainos, mūsų motinos, pusėje.“

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien