2020 11 30

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Ateitininkai kviečia į filosofinius J. Girniaus skaitymus su V. Bachmetjevu

Juozas Girnius apie 1950 m. V. Maželio / Maironio lietuvių literatūros muziejaus nuotrauka

Ateitininkai kviečia susitikti virtualioje erdvėje ir drauge diskutuoti apie religijos, tikėjimo ir Dievo vietą šiuolaikinio žmogaus gyvenime, remiantis vieno žymiausių Lietuvos filosofų Juozo Girniaus mintimis. Tiesioginė renginio transliacija vyks gruodžio 3 d. 15.30 val. iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Valstybingumo erdvės. Pagrindinis diskusijos svečias – filosofas, visuomenininkas, leidėjas dr. Viktoras Bachmetjevas.

Diskusiją vesiantis Laurynas Peluritis teigia: „Nagrinėjamame Juozo Giriniaus tekste „Žmogus be Dievo“ yra sukuriama ypatinga įtampa tarp krikščionio, netikinčiojo ir Dievo. Tai nėra knyga, skirta atversti ateistą – tai visiškai kitokio „pokalbio“ knyga. Girnius kreipiasi visų pirma ne į ateistą, o į žmogų su Dievu, kuris nori liudyti tiesą ir ragina jį suprasti šio dialogo trikampio specifiškumą ir ateistinio žmogaus dramą.“

J. Girnius (1915–1994) – vienas žymiausių išeivijos lietuvių filosofų. Jo pirmasis mokytojas buvo prel. Pranas Kuraitis, padėjęs gilintis į egzistencializmo studijas, ypač Martino Heideggerio filosofinę mintį. Vėlesnių studijų metais Grinius lankė M. Heideggerio filosofijos kursą Freiburge. Jo įdirbis katalikybės ir lietuviškojo tautiškumo klausimus nušviesti egzistencializmo šviesoje matomas tekstuose „Tauta ir tautinė ištikimybė“, „Žmogus be Dievo“, „Idealas ir laikas“.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

J. Girnius studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universitete (VDU), vėliau gilino žinias Leuveno, Fribūro, Sorbonos universitetuose. 1951 m. tapo filosofijos daktaru. 1941–1944 m. dėstė VDU. 1944-aisiais pasitraukė į Vakarus, gyveno Vokietijoje, nuo 1949 – JAV, ten atsidėjo „Lietuvių enciklopedijos“, žurnalo „Aidai“ redaktoriaus darbui.

Numatoma tiesioginė transliacija internetu renginio puslapyje „Youtube“ platformoje ir interneto svetainėje ateitieszurnalas.lt.

Lietuvos Respublikos Seimas 2020-uosius yra paskelbęs Ateitininkų metais. Ateitininkų metų filosofiniai skaitymai rengiami bendradarbiaujant su Nacionalinės bibliotekos Adolfo Damušio demokratijos studijų centru. Dviejuose jau įvykusiuose susitikimuose buvo aptariamos S. Šalkauskio ir A. Maceinos mintys.

Prieš susitikimą maloniai kviečiame perskaityti ir apmąstyti ištrauką iš Juozo Girniaus teksto „Žmogus be Dievo“ (tekstai skelbiami čia: ištrauka iš „Žmogus be Dievo“).

Daugiau informacijos socialiniame tinkle „Facebook“