Alfas Pakėnas

„Daugelį metų dirbdamas Vaižganto muziejuje persiėmiau jo dvasia, išmokau į pasaulį žiūrėti giedriomis akimis. Įpratau visur – kasdienybėje, kultūros versmėse, paprastų žmonių gyvenimuose ir poelgiuose – ieškoti deimančiukų. Kartais tai būna tik nešlifuoti pilki vieškelio akmenėliai. Bet sukaupę savy šilumos ir išminties. Svarbu nenusivilti. Tikėti. Ir dvasioje jausti tikrąją laisvę – niekam nepataikauti, suprasti ir mylėti. Tai bandau parodyti savo rašiniuose.“

Portretas.

Pauliaus Širvio ruduo

Jau šimtasis. Paulius – rudenio vaikas, Aukštaitijoj išėjęs aušrų ir žvaigždžių mokyklą, jau paauglystėje supratęs gyvenimo gėlą ir ilgesį.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.