Alvydas Jokubaitis

Tautinės valstybės pabaiga

Dabartinė Europos Sąjungos valstybių patirtis rodo, kad tauta vis labiau patraukiama iš konstitucinės teisės specialistų samprotavimų. Tautiniai ir kultūriniai įsitikinimai suvokiami kaip piliečių privatus reikalas.

Nepriklausoma Lietuva be suvereniteto

Tai, kas vyksta su lietuvių tautos ir valstybės suvereniteto supratimu, suprasti padeda žydų tautos patyrimas. Ne tam, kad pamėgdžiotume juos, nes iš to gautųsi tik karikatūra, bet kad rastume savo dabartinės padėties supratimą.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.