Alvydas Jokubaitis

POLITIKOS MOKSLAS BE ŽMOGAUS

Ar žmonių negalima stebėti taip, kaip mes stebime žiurkes, ar žiurkių sprendimai nėra daug paprastesni, negu žmonių dažnai daromi sprendimai, ar paprasti dalykai nėra raktas daug sudėtingesniems suprasti?“

„Naujasis Židinys-Aidai“: Filosofija ir universitetas

Kalbant apie universiteto prasmę, sunku suprasti, kodėl graikiškas žodis scholé, reiškiantis laisvą laiką, lotyniškai virto scola, o angliškai apsivertė į school. Ta vieta, kur žmonės ugdomi ir mokomi, reiškia ne mokyklą, o laisvalaikį. Tai visiškai netinka dabartiniam universitetui apibūdinti.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.