Andrius Navickas

Kas šiandien beliko iš garbės žodžio?

O juk žinome, kad viskas kažkada prasidėjo nuo vieno Žodžio, kuris buvo pas Dievą, ir viskas per Jį atsirado. Tai Žodis, kuris kuria mūsų pasaulį, kuris suteikė Adomui ir Ievai gyvastį, be kurios kiekvienas tebūtume sauja pelenų.

Bernardinai.lt jau dvylika

Nežinau, ar dar po metų į Jus galėsiu kreiptis kaip oficialus Bernardinai.lt komandos narys, tačiau tikrai žinau, kad visam laikui išliksiu bernardinišku žmogumi ir visada vadovausiuosi nuostata: užuot keikus tamsą uždekime žvakę... 

Atsisveikinimas su švente?

Dar keleri metai, ir bus prabėgęs šimtmetis nuo Vasario 16-osios deklaracijos paskelbimo. Neabejoju, jog pasistengsime surengti iškilmingą ir skambų paminėjimą. Tačiau labai tikėtina, jog jis kartu taps ir savotiška antkapine šios šventės lenta.

Apie Jėzaus ir mūsų gundymus

Ar širdyje sugebame pripažinti, jog teisus Jėzus, o ne Makiavelis, kuris mokė, kad tikslas pateisina priemones, dosniai bėrė ciniškus patarimus valdovui, kaip išlaikyti valdžią? Ko moko mūsų patirtis?