bernardinai.lt

Asmenybės. Maurice‘as Bejart‘as: Ir kai dirbu, malda nesiliauja

Žymus choreografas Maurice‘as Bejart‘as prieš dvejus metus sukūrė šokio spektaklį, skirtą Motinai Teresei iš Kalkutos. Prancūzijoje leidžiamo krikščioniško mėnraščio „Panorama“ žurnalistas Bertrand’as Révillon‘as kalbino šį menininką, nenuilstamai ieškantį dvasingumo. Siūlome šį pokalbį ir mūsų skaitytojams.

Asmenybės. Viešnagė Onutės Narbutaitės melodijų sode

Pastaruoju metu vis dažniau pasiekia žinios apie kompozitorės Onutės Narbutaitės kūrinių sėkmę užsienyje, palydimą puikių kritikų atsiliepimų. Ilgai guodęsi, kad dėl objektyvių priežasčių lietuvių muzika Vakarams yra vis dar neatrastas pasaulis, su džiaugsmu patiriame, kad O. Narbutaitės kūryba randa vis daugiau ir daugiau entuziastingų gerbėjų.