bernardinai.lt

Lietuvių kantičkinės giesmės

Kompaktinė plokštelė „Lietuvių kantičkinės giesmės“ – tai dviejų sostinės meno kolektyvų – folkloro ansamblio „VISI” ir Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios kantičkinių giesmių grupės pastangos prisiliesti prie senųjų lietuvių religinės liaudies muzikos lobių ir atverti juos platesnei auditorijai. Abu ansambliai skiriasi ne tik savo muzikine išraiška, liaudies giesmės pajauta, atlikimo dinamika, bet ir lietuvių liaudies muzikos atlikimo patirtimi.

Holger Lahayne: Aleksandras… Didysis?

Ir Jėzus, ir Aleksandras buvo karaliai, abu savajojo valdyti pasaulį. Tačiau vienas jų veikė savo valia, kitas vykdė valią savo Tėvo Dievo. Vienas nepripažino jokių kitų autoritetų, pats save laikė ir dievu, ir įstatymu.