bernardinai.lt

Laisvės kryžkelės. Atgal į laisvę

Patikimos statistikos, žinoma, nėra, ir būtų sunku ją kur nors atrasti. Galime kalbėti tik apie daugiau ar mažiau patikimą tremčių bei įkalinimų statistiką. Tačiau skaičiai visada priklauso nuo šaltinių. LGGRTC duomenimis, nuo 1941 iki 1953 m. buvo ištremta 127 tūkst. asmenų. Dar daugiau buvo kalinių – kalėjimuose ir lageriuose šiuo laikotarpiu „apsilankė“ mažiausiai 148 tūkst. Be to, vien tremtyje dėl nežmoniškų sąlygų žuvo 28 tūkst. Lietuvos žmonių. Galima dar palyginti lietuvių tremtinių skaičių su visos Sovietų Sąjungos tremtinių skaičiumi.

Aurelija Stancikienė. Permainų baimė

Interviu su Kuršių nerijos nacionalinio parko direktore Aurelija Stancikiene apie tai, kaip valdžios vyrai vargsta su viena moterimi, kaip vienos sienos remontas svarbiau už Nerijos likimą, kaip per vieną žiemą galima priveisti kormoranų kolonijų, užželdinti proskynas, nukasti kopas ir kam darbas Kuršių nerijoje virto tikru pragaru.

bernardinai.lt

< 1 min

Briuselis 2006. Visi šventieji

Spalio 28 –lapkričio 5 d. Briuselyje vyko tarptautinis evangelizacinis kongresas „Visi šventieji“. Penkių Europos sostinių kardinolų inicijuoti kongresai jau vyko 2003 m. Vienoje, 2004 m. - Paryžiuje ir 2005 m. - Lisabonoje. Bažnyčia kartkartėmis siekia apmąstyti savo evangelizacinę misiją, o tiksliau – kaip skelbti Gerąją Naujieną sekuliarios Europos didmiestyje.

Laisvės kryžkelės (XXXVII). Istorinės atminties sovietizavimas

Šią temą mums padiktavo labai įdomus istoriko Arūno Streikaus straipsnis, publikuotas „Naujajame Židinyje“ ir kiek vėliau portale „Bernardinai.lt.“ Taip kilo mintis pakalbinti patį istoriką, juolab kad straipsnio paantraštėje jis teigia: „Kadangi tuo laikotarpiu suformuoti stereotipai nesąmoningai tebeveikia ir šiuolaikinius istorikų tyrinėjimus, tai jų geresnis įsisąmoninimas ir kritiška analizė galbūt padėtų greičiau nuo jų išsivaduoti.“

bernardinai.lt

< 1 min

Vyrų diena Bernardinų bažnyčioje (2006 m. lapkritis)

Lapkričio 26 d. Kristaus Karaliaus iškilmės proga broliai pranciškonai jau ketvirtą kartą į Vilniaus Bernardinų bažnyčią sukvietė vyrus pasidalyti savo tikėjimu, gyvenimo liudijimu bei malda. Šiose pamaldose, kurias vedė brolis Astijus Kungys OFM, savo gyvenimo liudijimu dalijosi brolis pranciškonas  Seamus O’Maolchallinas OFM (Didžioji Britanija) bei Bernardinų parapijiečiai: du Gediminai, du Gintarai bei Vaidotas. Viešpatį muzika šlovino kontrabosistas Eugenijus Kanevičius bei saksofonistas Petras Vyšniauskas.