bernardinai.lt

Laisvės kryžkelės. Žudynės karo pradžioje

Žudynės prasidėjo birželio 22 d. ir tęsėsi dar beveik savaitę. Vien Lietuvos teritorijoje buvo nužudyta daugiau nei tūkstantis politinių kalinių, iš kurių net 99 procentai - lietuviai. Žinoma, nemažai politinių kalinių sovietai spėjo išvežti iš Lietuvos teritorijos ir nužudyti Rusijoje bei Baltarusijoje. Statistika liūdna. O iš viso pirmosios sovietų okupacijos laikotarpiu per vienerius metus bolševikų aukomis tapo daugiau nei 31 tūkstantis mūsų tautiečių.

bernardinai.lt

< 1 min

Šv. Teresėlės relikvijos Lietuvoje

2007 m. gegužės 18–liepos 1 d. šventosios Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijos pasiekė ir Lietuvą. Lietuvoje šv. Teresėlės relikvijų kelionė tęsis iki liepos 1 d. Per 45 savo viešnagės Lietuvoje dienas šventosios relikvijos lankys visas vyskupijas, keliaus po miestų katedras, vienuolynus, dvasingumo centrus, kalėjimus, ligonines, primindamos visiems jos skelbtą vienintelę būtinybę: „Mylėti Viešpatį ir stengtis, kad Jis būtų mylimas“.

Laisvės kryžkelės. Psichologinės represijų pasekmės

Išties psichologai, atlikę atitinkamus tyrimus, tą patvirtina. Tiesa, tie tyrimai pas mus, galima pasakyti, pradėti tik dabar ir dabar dar vyksta. Tuo tarpu Vakaruose tokie tyrimai buvo pradėti tuoj po Antrojo pasaulinio karo. Buvo tiriamos nacizmo represijų ilgalaikės psichologinės ir psichopatologinės pasekmės. Tuo tarpu mes čia kalbame apie kur baisesnes ir žiauresnes represijas, kalbame apie bolševikinį režimą, kurio pasekmes mes visi jaučiame iki šiol.