Chiara D’Urbano

Psichologė ir psichoterapeutė, Romos vikariato teismo ekspertė dr. Chiara D’Urbano yra baigusi studijas Popiežiškajame Grigaliaus universitete, specializavosi klinikinės psichologijos ir psichoanalizės srityse. Dabartinė darbo sritis – kunigų ir pašvęstųjų asmenų ugdymas bei palydėjimas, poros santykių problemos.  Dėsto Moterų aukštųjų studijų institute bei dalyvauja jo atliekamuose tyrimuose.