Chiara D’Urbano

Psichologė ir psichoterapeutė, Romos vikariato teismo ekspertė dr. Chiara D’Urbano yra baigusi studijas Popiežiškajame Grigaliaus universitete, specializavosi klinikinės psichologijos ir psichoanalizės srityse. Dabartinė darbo sritis – kunigų ir pašvęstųjų asmenų ugdymas bei palydėjimas, poros santykių problemos.  Dėsto Moterų aukštųjų studijų institute bei dalyvauja jo atliekamuose tyrimuose. 

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.