Donatas Puslys

Kvietimas į gyvybės ir mirties kelią

Man yra svarbu tą žvarbų sausio šeštadienį bėgti Vilniaus gatvėmis, nes tai nėra paprasčiausias bėgimas, tai yra visas gyvenimas, tai yra simbolis tos būtinybės nepaliaujamai judėti gyvybės, šviesos, idealų link.

Donatas Puslys. Respect! Respect! Respect!

Mes norime augti ir tam mums reikalingi autoritetai. Tačiau mes taip pat norime ir juos praaugti, kad neliktume tik šešėlyje. Esame pasmerkti šiai dialektikai, tačiau būtent ji yra varomoji jėga, neleidžianti mūsų pasauliui užpelkėti.