Edvinas Jurgutis, OFM

Edvinas Jurgutis, OFM – laikinųjų įžadų brolis pranciškonas, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos studentas.