Edvinas Jurgutis OFM

Edvinas Jurgutis OFM – laikinųjų įžadų brolis pranciškonas, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos studentas.