Egdūnas Račius

Ar šachidas yra savižudis?

Radikaliai nusiteikusiems musulmonų aktyvistams, ginkluoto džihado, kurį jie idealistiškai suvokia kaip kasdienio musulmonų gyvenimo integralią dalį, smurtiškumas ir prievarta nėra nusižengimas, o veikiau garantija, kad jis galų gale pavyks.