Egidijus Aleksandravičius

Pro Memoria

Almenas ne tik savo mokslo pasiekimais ar knygomis gan anksti įsirašė į nepriklausomų lietuvių būrį. Jis savo gyvensena nuo judrios jaunumės tapo savita legenda tiems išeivijos lietuviams, kuriuos Vytautas Kavolis pavadino nužemintųjų generacija.

Ilgoji pertrauka?

Beprasmės daugelio politinio elito atstovų ir nužmoginančios biurokratinės sistemos virėjų akys neužkerta tam kelio ir neatleidžia nuo veikimo bendrojo gėrio labui pareigų.