Eimantas Gudas

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos specialistas. Asmeninės popiežiškosios prelatūros „Opus Dei“ bendradarbis. Domisi Katalikų Bažnyčios istorija, tradicionalizmo ir konservatizmo fenomenais, LGBT+ istorija.