Elena Kosaitė-Čypienė

NŠP: gyvenimo būdas

Dauguma katalikų, šiaip ar taip, žino, kad NŠP yra vienintelis šeimos planavimo (vaisingumo reguliavimo) būdas, kurį pripažįsta, remia ir skatina mūsų Bažnyčia. Vis dėlto tik vienetai realiai taiko NŠP principus savo gyvenime.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.