Elvyra Kučinskaitė

Sielovadininkė, knygų autorė, daugelį metų bendradarbiauja katalikiškoje bei kultūrinėje spaudoje.