Elvyra Kučinskaitė

Sielovadininkė, knygų autorė, daugelį metų bendradarbiauja katalikiškoje bei kultūrinėje spaudoje.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.