Fausta Palaimaitė SF

Ilgėtis Komunijos?

Už viską labiau mes ilgimės tos pilnos Komunijos – kuri yra sąmoninga tikinčiųjų, vienas kitą mylinčių žmonių bendruomenė, susibūrusi švęsti  Eucharistijos.