Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė

Humanitarinių mokslų daktarė, vertėja ir kultūrinės bei katalikiškos žiniasklaidos bendradarbė.