Gediminas Dubonikas

Smurtas prieš mokytojus neišnyks baksnojant pirštais

„Gimnazistas smogė mokytojui į veidą ir puolė smaugti“, „Moksleivis apspjaudė ir iškeikė klasės auklėtoją“, „Neapsikentęs šeštoko įžeidinėjimų mokytojas pakėlė ranką“, – panašios antraštės šalies spaudoje pasirodo tik į viešumą iškilus vienam ar kitam konfliktui.