Gediminas Kajėnas

Tolimas artimas Tibetas

Mums Tibetas reikalingas ir todėl, kad patys kažkada buvome Tibetas – okupuoti, sušaudyti, sugriauti, išduoti, nukankinti, sekami, nutildyti... Sakoma, kad svetimo skausmo nebūna, bet jis ir nėra svetimas...