Gediminas Kajėnas

Iš nežinojimo visa tai

Šioje knygoje eilėraščiai tampa dar labiau fragmentuoti, o nutilimai keičia ne tik žodžius, bet ir eilutes ar net strofas. Poetui užtenka neįmantraus, kasdienio vaizdelio, iš kurio ir gimsta eilėraštis....

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.