Gediminas Kajėnas

Iš nežinojimo visa tai

Šioje knygoje eilėraščiai tampa dar labiau fragmentuoti, o nutilimai keičia ne tik žodžius, bet ir eilutes ar net strofas. Poetui užtenka neįmantraus, kasdienio vaizdelio, iš kurio ir gimsta eilėraštis....