Gediminas Zelvaras

Biblija mano gyvenime

Gavęs kaip močiutės dovaną, aš su didžiuliu susidomėjimu, greitu skaitymo tempu bei savo iniciatyva įėjau į šį Abraomo, Izaoko ir Jokūbo tikėjimo pasaulį.

Tiesos metas, arba Esmingo pokalbio galimybė

Siekiu įtraukti gerbiamą skaitytoją į šiandienio tikėjimo potencialiai tikrą situaciją bei paskatinti mus, krikščionis katalikus, pamąstyti, ką gero, Viešpaties malonei padedant, galime nuveikti realios tikėjimo situacijos Lietuvoje šviesoje.