George Weigel

Ekumenizmas ir Rusijos valstybinė galia

Ukrainoje prasiveržus Maidano „orumo revoliucijai“ Hilarionas išsuko iš savo kelio, užsipuldamas Ukrainos Rytų apeigų Katalikų Bažnyčią, esą ši didžiausia Rytų Europoje katalikų bendruomenė buvo pogrindinė politinė veikėja; kad jos kunigai skatino smurtą.