Gianfranco Ravasi

Dievo šypsena

Kaip kad tėvas ir motina su begaliniu atsidavimu meiliai pasilenkia prie savo kūdikio - net ir tada, kai jis yra silpnas ar sergantis, taip ir Kūrėjas visuomet didžiuojasi savo kūriniu.