Giedrė Zubrickytė

Pietums – portugalų kalba

Gyvenimas kartu su skirtingų kultūrų žmonėmis paneigia stereotipus, leidžia rengti tradicinių valgių puotas, tapti tikru draugu su tolimiausių kraštų žmonėmis, o nauja kalba dar ir papildo turimų žinių kuprinę.