Giedrius Saulytis

Apokalipsė

Tačiau, jei Dievas būtų tik neprieinamas, apskritai neturėtume vilties jį pažinti. Geroji naujiena ta, kad Dievas yra pažinus ir per Kristų prieinamas. 

Dievo tyla

Apibendrinant, Endo tiki, kad, jeigu istorinė krikščionybė į kitas šalis būtų nešusi tikėjimą, o ne Vakaruose susiformavusią jo formą, ji greičiausiai būtų įgijusi pačių įvairiausių pavidalų. 

Būti ar tarnauti?

Buvimas Dievo artumoje turi eschatologinį atspalvį. Visiškai su Viešpačiu būsime tik Danguje. Dabar, anot Pauliaus, regime mįslingu pavidalu, o tuomet – akis į akį, dabar pažįstame tik iš dalies, o ten pažinsime iki galo.