Giedrius Saulytis

Būti ar tarnauti?

Buvimas Dievo artumoje turi eschatologinį atspalvį. Visiškai su Viešpačiu būsime tik Danguje. Dabar, anot Pauliaus, regime mįslingu pavidalu, o tuomet – akis į akį, dabar pažįstame tik iš dalies, o ten pažinsime iki galo.

Tėvai, vaikai ir valstybė

Nors pas mus tikrai nauja, kad valstybė imasi griežčiau ginti šeimose nuo smurto kenčiančius vaikus, platesniame europiniame kontekste vaikų teisės pabrėžiamos ir ginamos kur kas seniau.

Aiškinamės Raštą: angelų garbinimas

Šį kartą, pasitelkdami Naujojo Testamento originalų tekstą, Biblijos tyrinėtojų įžvalgas bei archeologinių artefaktų inskripcijas, pamėginkime pasiaiškinti vieną tokių mįslių. Ji užrašyta apaštalo Pauliaus Laiške kolosiečiams.

Piligrimystė

Piligrimystė – tai akistata su pačiu savimi. Akistata, kurią sunku pakelti. Kaip Mozės vedama tauta panoro grįžti atgal į Egiptą, į pažįstamą saugumo zoną, nors ir paženklintą vergovės lažu, taip ir dvasios piligrimas, išvydęs savąjį „aš“, nori pasukti atgal.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.