Giedrius Saulytis

Tėvai, vaikai ir valstybė

Nors pas mus tikrai nauja, kad valstybė imasi griežčiau ginti šeimose nuo smurto kenčiančius vaikus, platesniame europiniame kontekste vaikų teisės pabrėžiamos ir ginamos kur kas seniau.

Aiškinamės Raštą: angelų garbinimas

Šį kartą, pasitelkdami Naujojo Testamento originalų tekstą, Biblijos tyrinėtojų įžvalgas bei archeologinių artefaktų inskripcijas, pamėginkime pasiaiškinti vieną tokių mįslių. Ji užrašyta apaštalo Pauliaus Laiške kolosiečiams.

Piligrimystė

Piligrimystė – tai akistata su pačiu savimi. Akistata, kurią sunku pakelti. Kaip Mozės vedama tauta panoro grįžti atgal į Egiptą, į pažįstamą saugumo zoną, nors ir paženklintą vergovės lažu, taip ir dvasios piligrimas, išvydęs savąjį „aš“, nori pasukti atgal.

Apie išgydymus anuomet ir šiandien

Ir mažesni Jėzaus darbai, atlikti iki jam buvo uždėta Išganytojo karūna, erškėčių vainikas, yra ne mažiau reikšmingi. Jie taip pat atskleidžia Kristaus širdį ir padeda suprasti Dievo santykį į žmogų.

Giedrius Saulytis. Stiprinti sienas ar griauti?

Siekdami pelno, žmonės įgyvendina milžiniškus projektus. Kovodami dėl sportinių aukštumų, atletai išsiugdo geležinę valią. O krikščionys, kurie, anot apaštalo Paulius, pašaukti siekti nevystančių vainikų, – labai tausoja save, vengia iššūkių.