Giedrius Saulytis

Apie išgydymus anuomet ir šiandien

Ir mažesni Jėzaus darbai, atlikti iki jam buvo uždėta Išganytojo karūna, erškėčių vainikas, yra ne mažiau reikšmingi. Jie taip pat atskleidžia Kristaus širdį ir padeda suprasti Dievo santykį į žmogų.

Giedrius Saulytis. Stiprinti sienas ar griauti?

Siekdami pelno, žmonės įgyvendina milžiniškus projektus. Kovodami dėl sportinių aukštumų, atletai išsiugdo geležinę valią. O krikščionys, kurie, anot apaštalo Paulius, pašaukti siekti nevystančių vainikų, – labai tausoja save, vengia iššūkių.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.