Ignas Stančikas

Tikinčiųjų išbandymai

Kas kyla iš Dievo Dvasios, atneša džiaugsmą, taiką, dvasios ramybę, romumą, paprastumą, šviesą. Ir priešingai, kas randasi iš piktojo, sukelia nusiminimą, nesantaiką, blaškymąsi, nerimą, painiavą, tamsybę“.