Indrė Daukšaitė

Prezidento Valdo Adamkaus žodis jaunimui

„Idealizmas gimsta jau nuo mokyklos laikų ir šiandien, artėdamas prie savo gyvenimo ribos, neatsisakau tų pačių idealų ir įsitikinimų. Jeigu turite idealą, sekite juo ir neatsisakykite iki gyvenimo pabaigos“, – taip kalbėjo prezidentas Valdas Adamkus.

Istorija, prabylanti teatro kalba

Spektaklis „Respublikos gatvės vaikai“ leidžia pasivaikščioti po XX a. 7 deš. Panevėžio gatvę. Pati gimiau ir augau Panevėžyje, bet pamačius spektaklį nustebau: Respublikos gatvė man pasirodė svetima, išvydau visai kitokį miesto paveikslą.