Irena Petraitienė

[email protected]

Irena Petraitienė (Račkauskaitė) – filologė, Vilniaus universitete studijavo žurnalistiką, o vėliau VU įsigijo lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojos kvalifikaciją. Kelis dešimtmečius darbavosi Lietuvos spaudoje, pagrindinė iki šiol rengiamų publikacijų tematika – „Asmenybė ir laikas“: Bažnyčios ir tautos asmenybių literatūriniai portretai, o taip pat ciklai – „Susitikimai“, „Likimai“, „Dabarties dvasiniai kūrėjai“ ir pan.

Šiuo metu – Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinio muziejaus ir „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ ekspozicijos vedėja, šios tematikos tyrinėtoja, kard. V. Sladkevičiaus biografinių knygų „Kardinolas“ (A. Gedgaudo premija, 2000), „Padaryk mane gerumo ženklu“ autorė.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.