Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

James Martin SJ

„Mano Dieve, mano Dieve“

Kai susiduriate su dvasinio gyvenimo sunkumais, kai išgyvendami abejones ir tamsą melsdamiesi klausiate, kur yra Dievas, ir netgi kai esate arti nevilties, jūs meldžiatės tam, kuris yra visiškai žmogiškas ir visiškai dieviškas.

Šeši keliai pas Dievą

Ingnaciškasis siekis „rasti Dievą visuose dalykuose“ reiškia, kad kiekviena mūsų gyvenimo dalis gali vesti mus pas Dievą. James Martin, SJ knygoje „Jėzuitų vadovas (beveik) viskam“ parodoma, kaip tai įmanoma. 

Imk savo kryžių

Ką Jėzus turėjo mintyse, sinoptinėse evangelijose sakydamas: „Imk savo kryžių?..“ Po šio tariamai mazochistinio kvietimo jis tęsia: „Kurie nori išgelbėti savo gyvybę, ją pražudys, o kurie netenka savo gyvybės dėl manęs, ją išgelbės.“ Ką visa tai reiškia?

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite