Joana Gimberytė – Juronė

Pavydo spalvos ir atspalviai

„Džiaugiasi, kad kaimyno namas dega“? Galimybių, kodėl džiaugiasi, kelios: palengvėjimas – tai ne jo namas, jo namui viskas gerai; neapykanta kaimynui – taip jam, bjaurybei, ir reikia; pavydas – norėtum tokio namo kaip kaimyno, bet kad jau neturi, tegu pleška.