Johannes G. Gerhartz

Klusnūs ir laisvi?

Senojo Testamento žodžiai rodo, kad susisaistymas su Dievu, klusnumas Dievui ir dvasios laisvė, atvirumas bei platumas yra artimai tarp savęs susiję, sąlygoja vienas kitą.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.