Jokūbas-Marija Goštautas, OP

Brolis Jokūbas-Marija Goštautas, OP – vienuolis dominikonas, pamokslininkas, straipsnių autorius, šiuo metu studijuojantis Rytų Bažnyčių teologiją Popiežiškajame krikščioniškųjų Rytų studijų institute prie Šv. Grigaliaus universiteto, Romoje. Brolio Jokūbo-Marijos domėjimosi ir studijų sritys yra kūrinijos teologija, krikščioniškoji antropologija, krikščioniškasis dvasingumas.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.