Jonathan Sacks

Dievo žadintuvas

Kartais mes galime būti taip užsiėmę siekdami užsidirbti pragyvenimui, kad paprasčiausiai nebeturime laiko gyventi. Laiko valdymo ekspertai kalba apie du veiklų tipus: neatidėliotinas veiklas ir svarbias veiklas.

Kaip užbaigti neapykantos karus

Šiandien Vidurio Rytuose revoliucija prieš sekuliarizmą vyksta dviem kryptimis. Pirmoji reiškia sukilimą prieš sekuliarų nacionalizmą, kuriam Nasseras, Sadatas ir Mubarakas atstovavo Egipte, Assadas – Sirijoje, o Husseinas – Irake. 

Septyni žydiškos lyderystės principai

Frazė „žydiška lyderystė“ yra dviprasmiška. Ji reiškia žydų lyderystę, tačiau taip pat reiškia ir lyderystę žydišku būdu, remiantis judėjiškais principais ir vertybėmis. Pirmasis dalykas yra dažnas, antrasis – retas...

Demokratija nėra duotybė

Šiame tekste rabinas Jonathanas Sacksas aptaria skirtumus tarp Amerikos ir jo gimtosios Didžiosios Britanijos rinkimų sistemų ir konstatuoja, kad negalime sau leisti įtikėti, jog demokratija yra duotybė.

Žydų genialumo genezė

1756 metais Voltaire’as parašė radikaliai antisemitinę esė apie žydus. Anot jo, žydai niekuo neprisidėjo prie civilizacijos vystymosi. Jų religija buvo pasiskolinta, jų tikėjimas buvo kupinas prietarų ir jie neturėjo nė lašelio originalumo. Jie buvo „kvaili ir barbariški žmonės“. Vis dėlto, pridėjo jis, „mums nederėtų jų deginti“.

Sekuliarizmo ribos

Aš tikėjimą kadaise apibrėžiau kaip vienatvės atpirkimą. Jis šventina santykius, kuria bendruomenes ir kreipia mūsų žvilgsnius nuo savęs į kitą, suteikia emocinio pagrindo altruizmui ir skatina geresniuosius mūsų prigimties angelus.