Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

Juozas Girnius

Tautinės valstybės

Nuo graikų ligi šių dienų apie valstybę pasirodė begalybė veikalų ir teorijų. O apie tautą ir šiandien teturime labai maža raštų, net ir nuo to laiko, kai ir tauta iškilo žmogaus dėmesin.

Juozas Girnius

< 1 min

Ir mirė jis kaip įkalintas apaštalas

Šiemet sukako 110 metų nuo ateitininkų dvasios vado, jaunimo globėjo, garsaus pamokslininko, Štuthofo kalinio  kun. Alfonso Lipniūno gimimo ir 70 metų nuo jo mirties. Norėdami vieniems priminti apie šią asmenybę, kitus – supažindinti su ja, siūlome 1965 m. „Ateityje“ spausdintą dr. Juozo Girniaus straipsnį „Ir mirė jis kaip įkalintas apaštalas“.

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite